Newsletter

Zapisz się

Dlaczego warto otrzymywać newsletter?

Linki

Zapraszamy  Pracodawców do współpracy z Akademickim Biurem Karier Uniwersytetu Szczecińskiego!

ABK US od 2010 roku współpracuje z pracodawcami w ramach projektu „UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI – Lider przyszłości”. Efektem naszych działań jest 350 staży i praktyk, które studenci mogli odbyć w przedsiębiorstwach i instytucjach na terenie Polski.

Pracodawca nie ponosi kosztów w związku z przyjęciem stażystów i praktykantów!

Informacje o praktykach:

 • organizowane są przez cały rok akademicki;
 • trwają od 1 do 3 miesięcy,
 • miesięczny wymiar czasu pracy – 120 godzin (minimum 15 godz./tydz.),
 • kandydaci na praktyki to studenci studiów stacjonarnych Uniwersytetu Szczecińskiego,
 • praktyki są bezpłatne i nieobowiązkowe.

Informacje o stażach:

 • organizowane są w miesiącach wakacyjnych (lipiec-sierpień-wrzesień),
 • trwają 3 miesiące w wymiarze 115 godzin pracy w miesiącu (minimum 21 godz./tydz.),
 • stażyści to studenci studiów stacjonarnych Uniwersytetu Szczecińskiego, którzy ukończyli minimum III rok studiów I stopnia i z sukcesem przesli proces rekrutacji,
 • studenci otrzymują wynagrodzenie za pracę, które jest finansowane ze środków Unii Europejskiej.

Aby zgłosić swój akces do projektu należy wypełnić dokumenty aplikacyjne Pracodawcy.:
1) Formularz zgłoszeniowy Pracodawcy >> (skan, kserokopia, oryginał) – jednorazowe zgłoszenie gwarantuje udział w projekcie w danym roku kalendarzowym i obejmuje przyjmowanie zarówno praktykantów, jak i stażystów;
2) Program stażu/praktyki >>
3) Oświadczenie o przyjęciu na staż >> wypełniane w przypadku konkretnego Kandydata, który będzie brał udział w procesie rekrutacji na staż
4) Umowa stażowa >>Umowa praktyk >> - do zapoznania
5) Regulamin staży >>
oraz Regulamin praktyk >> - do zapoznania

Więcej informacji:

Korzyści wynikające z udziału w projekcie:

 • możliwość poszukiwania potencjalnych kandydatów do pracy,
 • okazja do wprowadzenia w kulturę organizacyjną firmy przyszłego pracownika,
 • wsparcie działalności pracodawcy, w tym w sezonie urlopowym - w czasie wakacji letnich,
 • możliwość uzyskania od praktykanta/stażysty nowych pomysłów na funkcjonowanie firmy,
 • szansa na poszerzenie umiejętności praktykanta/stażysty pod kątem potrzeb i oczekiwań firmy,
 • przedstawienie siebie jako instytucji przyjaznej młodym ludziom wchodzącym na rynek pracy i otwartej na współpracę ze środowiskiem akademickim,
 • budowanie korzystnego wizerunku pracodawcy.

Imponująca lista pracodawców, którzy zdecydowali się dzielić swoją wiedzą z praktykantami i stażystami w latach 2010-2014 znajduje się tutaj >>. Dziękujemy za wsparcie naszych studentów w zdobywaniu doświadczenia zawodowego!smile

Zachęcamy do zapoznania się z wybranymi opiniami pracodawców, którzy współpracują z ABK US.


W przypadku pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu:

AKADEMICKIE BIURO KARIER US
ul. Cukrowa 12, pok. 235,  71-004 Szczecin

SERVICE INTER-LAB Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług

abk.lider@univ.szczecin.pl
tel. 91 444 37 06