Newsletter

Zapisz się

Dlaczego warto otrzymywać newsletter?

Linki

CO SIĘ U NAS DZIEJE? – dobre praktyki Biur Karier

Działalność Komisji ds. BK przy KRASP

Grzegorz Kierner, Przewodniczący Komisji ds. BK przy KRASP

 Pobierz >>>

Projekt „Ambasador Kariery UE”

Łukasz Ubycha, Ambasador Kariery UE

 Pobierz >>>

Nowoczesne narzędzie do diagnozy – Badanie Charakteru

Małgorzata Knop, Piotr Ciesielski, OPTIMAX

 Pobierz >>>

Student w centrum uwagi

Jędrzej Szynkowski, Biuro Karier Uniwersytetu Łódzkiego

 Pobierz >>>

film >>>

NOWOCZESNY RYNEK PRACY

Prezentacja Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego

Andrzej Kurkiewicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju

 Pobierz >>>

Wiedza ekonomiczna, a sukces (nie tylko) na rynku pracy. 

Krzysztof Ostafiński, Dyrektor Programu Edukacyjnego Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, przedstawiciel Centrum Prawa Bankowego i Informacji

 Pobierz >>>

Rzetelne dane na temat rynku pracy – skąd czerpać aktualne informacje?

Marek Bożykowski, Pracownia Ewaluacji

Jakości Kształcenia Uniwersytetu Warszawskiego

 Pobierz >>>

Zintegrowany System Kwalifikacji

Hanna Rojek, Instytut Badań Edukacyjnych

 Pobierz >>>

 

 

 

Patronaty:

 

 

     

 

www.krasp.org.pl  

 
  

www.nauka.gov.pl  www.mpit.gov.pl  www.gov.pl/web/rodzina 
     
   
www.wzp.pl www.szczecin.pl   
 
 

Partnerzy:

     

 www.nzb.pl

 

 www.rada.wib.org.pl

 

www.szczecin.eu

 

     

www.wzp.pl 

 

www.funduszpomerania.pl  

 

www.swinoujscie.pl  

 

     

 www.eventrent.pl  

 

www.zapol.com.pl   

 

 
 

Patron medialny:

 
     
  www.tvstudent.pl