Newsletter

Zapisz się

Dlaczego warto otrzymywać newsletter?

Linki

Jesteś już po sesji?  Gratulujemy zdania egzaminów i zapraszamy do ABK US. Nie zmarnuj swojej szansy i zdobądź z nami cenne doświadczenie.

Rekrutacja na praktyki trwa cały rok!
 
Projekt „UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI – Lider przyszłości” umożliwia studentkom i studentom studiów stacjonarnych naszej uczelni odbycie 1-, 2- lub 3-miesięcznych praktyk zawodowych w wybranym przedsiębiorstwie lub instytucji oraz w indywidualnie ustalonym terminie.

Co trzeba zrobić?

ETAP 1 Złóż dokumenty
Skompletuj dokumenty aplikacyjne Kandydata:
1. Formularz zgłoszeniowy Kandydata/ki na staż/praktykę >>,
2. Deklaracja PEFS >>,
3. Zaświadczenie z Dziekanatu o posiadanym statusie studenta,
4. CV z kserokopiami dokumentów potwierdzających uczestnictwo w szkoleniach, kursach, stażach, praktykach,
a następnie dostarcz je osobiście lub wyślij pocztą do ABK US.
UWAGA! Formularz zgłoszeniowy powinien być wypełniony elektronicznie, następnie wydrukowany i podpisany.

ETAP 2 Ocena formalna dokumentów aplikacyjnych

ETAP 3 Ustalenie miejsca odbywania praktyki
Rozmawiamy i idealne miejsce wybieramy :) To Ty masz być zadowolony.
 
ETAP 4 Podpisanie umowy
Zostaje podpisana trójstronna umowa pomiędzy Studentem, Pracodawcą oraz Uniwersytetem Szczecińskim.
 
Jeśli chcesz poznać co inni mówią o naszych praktykach, zapoznaj się z wybranymi opiniami praktykantów, którzy dzięki naszemu wsparciu zdobyli doświadczenie zawodowe.

Lista Pracodawców, którzy zdecydowali się dzielić swoją wiedzą z Praktykantami i Stażystami w latach 2010-2014 znajduje się tutaj >>. Dziękujemy za wsparcie naszych studentów w zdobywaniu doświadczenia zawodowego!smile
 
Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi opiniami pracodawców, u których doświadczenie zdobyli praktykanci i stażyści.

Miejsce składania dokumentów:

Akademickie Biuro Karier US
SERVICE INTER-LAB Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług
ul. Cukrowa 12, p. 235
71-004 Szczecin

 Podstawowe informacje o praktykach:

1. Ile trwają?
Praktyka trwa od 1 do 3 miesięcy w wymiarze 120 godzin miesięcznie (min. 15 godz. w tygodniu) i odbywa się w terminie ustalonym pomiędzy Praktykantem, Pracodawcą i Uczelnią. Student sam proponuje, jak długo chciałby zdobywać doświadczenie zawodowe! Praktyki są bezpłatne.

2. Kto może aplikować?
Kandydat ubiegający się o praktykę musi:
a) być studentem studiów stacjonarnych Uniwersytetu Szczecińskiego,
b) być osobą nieaktywną zawodowo zgodnie z §2 ust. 15 Regulaminu praktyk,
c) nie mieć doświadczenia zawodowego zgodnie z §2 ust. 16 Regulaminu praktyk.

3. Co z programem?
Zakres obowiązków Praktykanta musi być zgodny z programem studiów Praktykanta realizowanym na Uniwersytecie Szczecińskim. Każda praktyka jest monitorowana przez Opiekuna praktyk ze strony ABK US.

4. Masz wątpliwości? Zapoznaj się z dokumentami.
1) Regulamin praktyki >>>
2) Umowa praktyki >>

Jeśli masz swojego Pracodawcę, poproś Go o uzupełnienie:

1) Formularza zgłoszeniowego Pracodawcy >>,
2) Programu praktyki >>,
3) Kserokopia/skan/oryginał aktualnego wypisu z Ewidencji Działalności Gospodarczej / Krajowego Rejestru Sądowego lub innych dokumentów rejestrowych,


 Masz pytania? Nie zwlekaj i zadzwoń/napisz/przyjdź do nas.smile
Akademickie Biuro Karier US
ul. Cukrowa 12, pok. 235, 
tel.: 91 444 36 85, 91 444 37 03, 91 444 37 06