Newsletter

Zapisz się

Dlaczego warto otrzymywać newsletter?

Linki

OFERTA DLA PRACODAWCÓW

Akademickie Biuro Karier US zachęca wszystkich pracodawców do współpracy w zakresie:

Praktyk dla studentów US

Dzięki udziałowi w programach stażowych i praktyk prowadzonych przez Uczelnię pracodawca ma możliwość obserwacji studentów podczas pracy (potraktowania praktyk jak okresu próbnego), przygotowania kandydatów do pracy w przedsiębiorstwie oraz pozyskania przyszłych pracowników.
Więcej szczegółów >>

Rekrutacji pracowników, stażystów, praktykantów

Bezpłatna pomoc w znalezieniu odpowiednich kandydatów do pracy stałej, dorywczej, zagranicznej oraz na staże i praktyki poprzez dystrybucję ofert drogą tradycyjną (tablice ogłoszeń na Wydziałach US) oraz elektroniczną (newsletter, strona www, Facebook).

Aby samodzielnie bezpłatnie umieścić ofertę pracy, praktyk lub stażu należy zalogować się w naszej bazie danych (REJESTRACJA FIRMY >>>)

Zapraszamy również do przesyłania ofert pracy/praktyk/staży (a także innych ogłoszeń) dla studentów i absolwentów Uniwersytetu Szczecińskiego, które publikowane będą na stronie internetowej Akademickiego Biura Karier w odpowiednich zakładkach.

Odpowiadając na Państwa oczekiwania, uprościliśmy proces zamieszczania ofert - wystarczy przesłać ofertę w formacie DOC lub PDF na adres: abk@univ.szczecin.pl. Nasz pracownik zamieści ją w odpowiedniej zakładce. Jednocześnie bardzo prosimy o wskazywanie terminu ważności oferty. W przypadku niestosowania papierów firmowych lub określonych formatek zachęcamy do skorzystania z wzoru ogłoszenia, który można ściągnąć tutaj >>>

Promocji na Uczelni

Poprzez organizację spotkań pracodawcy ze studentami Uniwersytetu Szczecińskiego. Prezentacja firmy na Uczelni umożliwia pracodawcy kreowanie pozytywnego wizerunku wśród studentów, dostarcza informacji o oczekiwaniach studentów oraz stwarza obu stronom okazję do wzajemnego poznania.

Organizacji szkoleń/warsztatów dla studentów US

Pracodawca ma możliwość zapisania się w świadomości studentów jako przedsiębiorca aktywnie wspierający rozwój kompetencji studentów US. Jednocześnie jest to możliwość prezentacji firmy podczas bezpośredniego spotkania ze studentami.

Targów/Giełd Pracy

Pracodawca ma możliwość budowania pozytywnego wizerunku na lokalnym rynku pracy i pozyskiwania przyszłych pracowników. 

Organizacji dni otwartych w przedsiębiorstwie

Jest to okazja tworzenia wizerunku przedsiębiorstwa otwartego na współpracę i kontakt ze studentami US. Dzięki takim inicjatywom studenci poznają potencjalne miejsca pracy.

Organizacji spotkań branżowych, udział w Radzie Pracodawców

Aktywne uczestnictwo w życiu Uczelni to przede wszystkim możliwość bezpośredniego oddziaływania na kształt procesu dydaktycznego. Do założeń Rady należy zaliczyć rozwijanie efektywnej współpracy Uczelni z wiodącymi przedstawicielami sfery biznesu, instytucji i organizacji społecznych oraz administracji publicznej w celu m.in. doskonalenia programów kształcenia oraz dostosowania oferty kształcenia do oczekiwań pracodawców i wymogów rynku pracy.

 

Wymienione propozycje stanowią zaledwie część możliwych form współpracy. Jesteśmy otwarci na wszystkie Państwa propozycje. Zachęcamy do kontaktu.