Newsletter

Zapisz się

Dlaczego warto otrzymywać newsletter?

Linki

Skończyłeś studia? Teraz Ty wystaw ocenę Uniwersytetowi. Co Ci się nie podobało, co należy zmienić? Podziel się swoją opinią na temat jakości nauczania na US! Masz wpływ na zmianę programów kształcenia. 

Studenci/Absolwenci,
w związku z dynamicznie zmieniającym się rynkiem pracy oraz koniecznością dostosowywania programów kształcenia do oczekiwań i wymagań pracodawców oraz studentów Uniwersytet Szczeciński monitoruje kariery zawodowe absolwentów Uczelni (na podst. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym).


I etap monitorowania to zebranie oświadczeń, w których Państwo wyrażacie lub nie wyrażacie zgody na udział w badaniu ankietowym absolwentów.

Formularz oświadczenia należy wypełniać wyłącznie przez swój profil w systemie e-DziekanatUzupełnione w ten sposób oświadczenie należy wydrukować i dostarczyć wraz z kartą obiegową do dziekanatu. Pracownik dziekanatu dokona wpisu do karty obiegowej.

 

 

Badanie prowadzi Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Szczecińskiego, które będzie przesyłać na wskazany adres mailowy elektroniczną wersję ankiety. Ankietowanie prowadzone będzie cyklicznie – po 6 miesiącach oraz 3 i 5 latach od ukończenia studiów. Wypełnienie ankiety zajmie nie więcej niż 10 minut. W każdym momencie można cofnąć zgodę na udział w badaniu.


Zachęcamy do udziału w badaniu, dzięki temu będziesz miał wpływ na kształtowanie programów kształcenia przez US oraz będziesz mógł podzielić się cenną wiedzą z kolejnymi pokoleniami studentów.

Zarządzenie Rektora US w sprawie monitorowania karier zawodowych absolwentów Uniwersytetu Szczecińskiego >>>

 

Wyniki Monitorowania Karier Zawodowych Absolwentów Unwiersytetu Szczecińskiego: