Newsletter

Zapisz się

Dlaczego warto otrzymywać newsletter?

Linki

W ramach zadania zaplanowano zakup gotowych narzędzi diagnozowania kompetencji (w latach 2017-2019), co pozwoli na poszerzenie zakresu i jakości usług świadczonych przez ABK US.

Zakupione narzędzia wykorzystywane będą podczas indywidualnych spotkań doradczych. 

Realizację zadania zaplanowano od stycznia 2017 r.

 

Przetarg nieograniczony - narzędzie do diagnozy kompetencji  - termin składania ofert: 27/12/2018 - 11:30

Zapraszamy do składania ofert w ramach przetargu nieograniczonego pn. zakup narzędzia do badania charakteru OPTIMAX lub równoważnego w ramach projektu Aktywnie Buduj Karierę – POWR.03.01.00-00-B118/15 zgodnie z dokumentacją dostępną pod adresem:

https://zp.univ.szczecin.pl/?q=node/3724 

 

Rozeznanie rynku - narzędzie do diagnozy kompetencji - zakończony

Zapraszamy do składania ofert  w celu rozeznania rynku na dostęp on-line do „Badania Charakteru OPTIMAX System” lub równoważnego zgodnie z poniższą dokumentacją:

Rozeznanie rynku >>>

Załącznik 1 >>>

  

Przetarg nieograniczony - narzędzie do diagnozy kompetencji  - zakończony

Zapraszamy do składania ofert w ramach przetargu nieograniczonego pn. zakup narzędzia do badania charakteru OPTIMAX lub równoważnego w ramach projektu Aktywnie Buduj Karierę – POWR.03.01.00-00-B118/15 zgodnie z dokumentacją dostępną pod adresem:

https://zp.univ.szczecin.pl/?q=node/2797 

 

Rozeznanie rynku - narzędzie do diagnozy kompetencji - zakończone

Zapraszamy do składania ofert  w celu rozeznania rynku na dostęp on-line do „Badania Charakteru OPTIMAX System” lub równoważnego zgodnie z poniższą dokumentacją:

Rozeznanie rynku >>>

Załącznik 1 >>>

 

Przetarg nieograniczony - narzędzie do diagnozy kompetencji - zakończony

Przetarg nieograniczony pn. zakup narzędzia do badania charakteru OPTIMAX lub równoważnego wraz ze szkoleniem z obsługi w/w narzędzia w ramach projektu Aktywnie Buduj Karierę – POWR.03.01.00-00-B118/15 zgodnie z dokumentacją dostępną pod adresem:

https://zp.univ.szczecin.pl/?q=node/2269 

Informacja o wyborze oferty >>>

 

Zapytanie ofertowe - narzędzie do diagnozy kompetencji - zakończone

Dostęp do 200 jednostkowych badań narzędziem "Test Skłonności Zawodowych M. Achtnicha" lub równoważnym zgodnie z dokumentacją dostępną pod adresem: https://zp.univ.szczecin.pl/?q=node/2152 

Została zawarta umowa z firmą Kapitał Kariery Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.