Newsletter

Zapisz się

Dlaczego warto otrzymywać newsletter?

Linki

W ramach zadania zaplanowano realizację działań świadczonych na rzecz uczestników projektu, którzy znajdą zatrudnienie za pośrednictwem ABK US (nie mniej niż 60 osób).  Przewiduje się finansowanie wynagrodzenia mentora wyznaczonego przez pracodawcę w okresie 3 miesięcy od podjęcia zatrudnienia przez uczestnika projektu.

Opieka mentorów pozwoli na lepsze odnalezienie się studentów w nowej sytuacji zawodowej - będą mogli liczyć na wsparcie osób posiadających dłuższy staż pracy u danego pracodawcy, służących radą, rozwijających potencjał uczestników projektu.

Realizację mentoringu zaplanowano od stycznia 2017 r.

Planowane jest również organizowanie kwartalnych spotkań z przedstawicielami organizacji pracodawców i pracodawców. Wnioski ze spotkań przekazywane będą Pełnomocnikowi Rektora ds. Jakości Kształcenia oraz prezentowane Wydziałowym Zespołom ds. Jakości Kształcenia.