Newsletter

Zapisz się

Dlaczego warto otrzymywać newsletter?

Linki

Zadanie realizowane będzie w latach 2017-2019.

W ramach zadania zostanie potwierdzony wskaźnik rezultatu: odsetek absolwentów uczelni objętych wsparciem EFS, którzy kontynuowali kształcenie lub podjęli zatrudnienie w ciągu 6 m-cy od zakończenia kształcenia na poziomie co najmniej 10% uczestników projektu.

 

Rozeznanie rynku - zakończone

Zapraszamy do składania ofert  w celu rozeznania rynku na przeprowadzenie monitoringu karier zawodowych uczestników projektu „Aktywnie Buduj Karierę” wraz z opracowaniem metodologii, narzędzi i raportów z badań - zgodnie z dokumentacją dostępną pod adresem: https://zp.univ.szczecin.pl/?q=node/2245