Newsletter

Zapisz się

Dlaczego warto otrzymywać newsletter?

Linki

Staże szansą na praktyczne kompetencje w kreowaniu procesów biznesowych przy wykorzystaniu Design Thinking

Cel główny projektu  

Podniesienie w okresie od 1.01.2018 do 31.12.2019 praktycznych kompetencji w kreowaniu procesów biznesowych przy wykorzystaniu Design Thinking oczekiwanych przez pracodawców na rynku pracy poprzez realizację wysokiej jakości programów stażowych przez studentów 3 kierunków:

  • Finanse i Rachunkowość,
  • Ekonomia,
  • Zarządzanie
    z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego o profilu ogólnoakademickim.

Staże będą bezpośrednio związane z efektami kształcenia na ww. kierunkach studiów, zapewniając praktyczne wykorzystanie wiedzy w toku zadań staż. Właściwy poziom merytoryczny staży zostanie zapewniony m.in.przez: stały monitoring i uwzględnienie we wszystkich programach staży Zalecenia Rady ws. ram jakości staży (Rada UE 2014/C 88/01)

Warunki stażu

  • 360 h stażu u pracodawcy w okresie 16 tygodni (22,5 h w tygodniu)             
  • Stypendium stażowe dla studenta 17 zł brutto/h stażu

 

Dokumenty dla pracodawcy

Dokumenty dla studenta