Newsletter

Zapisz się

Dlaczego warto otrzymywać newsletter?

Linki

Projekt „UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI – Lider przyszłości” jest realizowany w latach 2009-2015 w ramach poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni” POKL 2007-2013.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 


Zadania projektu obejmują następujące jednostki Uniwersytetu Szczecińskiego:

Wartość projektu to około 9 mln zł, z czego około milion został wydany na sprzęt do pomieszczeń dydaktycznych, sal komputerowych i laboratoriów.

Najważniejsze cele projektu:

  • poszerzenie oferty edukacyjnej wydziałów poprzez otwarcie nowych kierunków i specjalności na studiach I i II stopnia,
  • modyfikacja i uatrakcyjnienie programów studiów,
  • organizacja zajęć wyrównawczych dla studentów matematyki i fizyki,
  • wyposażenie jednostek uczelni w nowoczesny sprzęt komputerowy i laboratoryjny oraz materiały dydaktyczne,
  • zaangażowanie praktyków i potencjalnych pracodawców w proces kształcenia,
  • ułatwienie studentom wejścia na rynek pracy poprzez szkolenia i warsztaty, doradztwo zawodowe, praktyki i płatne staże,
  • dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zobacz film promujący projekt!


Zapraszamy studentów studiów stacjonarnych Uniwersytetu Szczecińskiego do udziału w:

Aktualny katalog publikacji dostępnych w Informatorium znajduje się tutaj >>


 Do współpracy zapraszamy również Pracodawców:

OFERTA DLA PRACODAWCY >>

Strona projektu: www.liderprzyszlosci.univ.szczecin.pl