Newsletter

Zapisz się

Dlaczego warto otrzymywać newsletter?

Linki

Niektórzy swoje zatrudnienie kończą z własnej woli, składając wypowiedzenie w celu przeniesienia do innej firmy lub szukania innej pracy na spokojnie. Ze świecą szukać też osób, które choć raz w swoim życiu nie spotkały się z drugim, boleśniejszym końcem kija – zwolnieniem. Niezależnie od okoliczności, utrata pracy nigdy nie jest przyjemnym doświadczeniem. Jak je rozumieć i wyciągnąć cenną lekcję?

Rodzaje wypowiedzenia umowy i jego przyczyny

Formy zatrudnienia na płaszczyźnie cywilno-prawnej stanowią największy problem, nie zobowiązują bowiem pracodawcy do nadania okresu wypowiedzenia czy wypłaty odprawy. W tym przypadku, tj. umowy o dzieło, umowy zlecenie czy pracy na czarno, jako osoba zwolniona najczęściej zostajesz bez zaplecza finansowego.

Umowy na czas określony i nieokreślony z kolei też nie zapewniają Ci absolutnej stabilności zatrudnienia i pracodawca może wypowiedzieć je z własnej inicjatywy. Gwarantują jednak tzw. płatny okres wypowiedzenia, który wynosi kolejno:

  • 2 tygodnie, jeśli Twój okres zatrudnienia wynosił mniej niż 6 miesięcy;
  • 1 miesiąc, jeśli wynosił on od 6 miesięcy do 3 lat;
  • 3 miesiące, jeśli zatrudnienie trwało ponad 3 lata.

Wyjątkiem od powyższych jest „dyscyplinarka”, a więc rozwiązanie umowy bez okresu wypowiedzenia, efektywne od zaraz.

Możliwe przyczyny zwolnienia

Zacznijmy od najczarniejszego scenariusza: zwolnienie dyscyplinarne następuje w wyniku niewywiązania się z warunków umowy, zaniedbania obowiązków, nieprzestrzegania wytycznych BHP, popełnienia przestępstwa bądź rażącego naruszenia innych zasad obowiązujących w firmie, jak choćby reguł zachowania i współżycia w zespole. W tym przypadku decyzja o zwolnieniu ma skutek natychmiastowy i pozostanie w Twojej ewidencji na zawsze, rzutując na Twoją przyszłą karierę. Jeżeli spotkałeś się z dyscyplinarką, powody zwolnienia powinny zostać Ci jasno podane

W zwolnieniu z zachowaniem okresu wypowiedzenia, pracodawca nie ma obowiązku podania Ci powodów rozwiązania umowy. Niezależnie od jawności przyczyn, zapamiętaj: wina nie musi leżeć po Twojej stronie!

Każda firma boryka się z różnymi kłopotami i określoną polityką wewnętrzną.
Przyczyny Twojego zwolnienia mogą być następujące:

  • Redukcja etatów – Twój pracodawca nie zawsze może sobie pozwolić na dodatkowe zaplecze robocze; pamiętaj, że jesteś kosztowną inwestycją. Być może też nie potrzebuje obsadzenia stanowiska, na którym jesteś, w bieżącym wymiarze. Takie okoliczności nie muszą wynikać z Twojej winy i mogą być niezależne od motywacji firmy.
  • Zmniejszona rentowność firmy – bywają okresy, kiedy nawet Twojemu chlebodawcy jest ciężko – okresy produkcyjnego przestoju, krachy na giełdach, a czasem w drogę wchodzi konkurencja. Nie obawiaj się! Zrobiłeś, co w Twojej mocy - Twojemu pracodawcy wcale nie jest lżej bez Ciebie.
  • Zmiany w podzespołach firmy – Twój obecny zespół mógł okazać się nieefektywny lub wręcz niepotrzebny. Każde przedsiębiorstwo musi eksperymentować, by się rozwijać i taki scenariusz bywa nieunikniony. Mogło się zdarzyć, iż inne działy nie miały zapotrzebowania na dodatkowy etat, bądź nie spełniałeś wymagań nałożonych na inne stanowisko. W tym wypadku Twoje zwolnienie było decyzją konieczną – i bez wątpienia nieprzyjemną dla pracodawcy.
  • Niesatysfakcjonujące wyniki – spójrzmy prawdzie w oczy: nie każdy nadaje się do swojej pracy i nie przekona się o tym, dopóki nie spróbuje. Wypowiedzenie z powodu niemiarodajności pracy może, lecz nie musi być Twoją winą – sam oceń swoje starania i dojdź wniosków, czy do tej pory byłeś we właściwym miejscu.

Jak poradzić sobie ze zwolnieniem z pracy?
Najważniejsza jest jedna zasada: działaj! Nie pozwól, by emocje, niechęć i zrezygnowanie wzięły nad Tobą górę! Poszukiwania nowej pracy zacznij od zaraz, nim za stery chwyci apatia. Być może Twój pracodawca lub znajomi będzie w stanie skierować Cię do zaprzyjaźnionej firmy?
Bądź świadom swoich zasług i nie podważaj poczucia własnej wartości – zrobiłeś, co mogłeś, lecz nadal wiele jest do zrobienia, zwłaszcza gdy czas na zmiany. Nie bój się ich! Zmiany to gwarant rozwoju i niekiedy jedyny sposób, by trafić we właściwe miejsce.

Źródłem tego artykułu oraz aktualnych ogłoszeń pracodawców z okolicy jest portal Aplikuj.pl.