Newsletter

Zapisz się

Dlaczego warto otrzymywać newsletter?

Linki

Pracodawcy, którzy organizują staż, muszą zapewnić jego uczestnikom odpowiednią ilość odpoczynku. W większości przypadków stażysta może również liczyć na wynagrodzenie. Warto zapoznać się z aktualnymi przepisami prawnymi oraz regularnie śledzić oferty dotyczące praktyk i stażu.

Ile wynosi czas pracy stażysty?

W świetle obowiązujących przepisów stażysta nie może pracować dziennie dłużej niż 8 godzin – jego tygodniowy czas pracy nie powinien zatem przekroczyć 40 godzin. W przypadku osób niepełnosprawnych jest to 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo. Pracownicy, którzy odbywają staż, nie mogą wykonywać obowiązków zawodowych w ramach nadgodzin i w trybie nocnym. Przysługuje im także prawdo do dni wolnych, które obejmują niedziele i święta. Osoby, które odbyły 30 godzin stażu, otrzymują możliwość skorzystania z dodatkowych dwóch dni wolnych od pracy.

Ubezpieczenia obejmujące stażystów

Osoby, które realizują obowiązki zawodowe w ramach stażu, są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym, rentowym i emerytalnym. Podlegają również ubezpieczeniu wypadkowemu. Należy liczyć się z brakiem ubezpieczenia chorobowego i macierzyńskiego. Osoby, które przez dłuższy czas przebywały na zwolnieniu lekarskim, muszą wziąć pod uwagę możliwość niezaliczenia stażu.

Na jakie wynagrodzenie może liczyć stażysta?

Stażyści, którzy posiadają status osoby bezrobotnej, otrzymują wynagrodzenie za odbywany staż. Jest ono wypłacane przez urząd pracy w formie stypendium. Jego wysokość wynosi 120% kwoty zasiłku – 1017,40 zł netto miesięcznie. Jeśli ktoś nie odbył stażu w pełnym wymiarze godzin, wysokość wynagrodzenia jest obliczana proporcjonalnie do przepracowanych dni. Warto podkreślić, że wypłacane stypendium nie podlega opodatkowaniu.

Jeśli ktoś nie jest pewny przysługujących mu praw, może skorzystać z pomocy urzędu pracy. Warto zapoznać się z aktualnymi przepisami, aby sprawdzić, czy pracodawca przestrzega obowiązującego czasu pracy oraz prawa do odpoczynku.


Zobacz również:
porady.pracuj.pl/zycie-zawodowe/kodeks-pracy-o-czym-mowi-i-w-czym-pomaga