Newsletter

Zapisz się

Dlaczego warto otrzymywać newsletter?

Linki

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu szczecińskiego prowadzony jest przez Aktywa Plus Emilia Kowalska – Partnera Sieci Zachodniopomorskiej Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (SZOWES). Działamy w ramach projektu „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA REGIONU SZCZECIŃSKIEGO” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Misją SZOWES jest wzrost znaczenia ekonomii społecznej w regionie zachodniopomorskim służącej integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją, wzrostowi kapitału społecznego oraz rozwojowi przedsiębiorczości.

 

W bogatej ofercie SZOWES:

→ Informujemy o tym, CO CIEKAWEGO W ŚWIECIE EKONOMII SPOŁECZNEJ, nt. bieżących wiadomości z zakresu ekonomii społecznej, aktualnie ważnych wydarzeniach.

→ Animujemy, czyli pomagamy AKTYWIZOWAĆ I INTEGROWAĆ lokalne społeczności, BUDOWAĆ partnerstwa, sieci i klastry.

→ Doradzamy, czyli wspieramy w ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW, a także POZYSKIWANIU nowych dotacji i ZARABIANIU pieniędzy na działalność społeczną.

→ Szkolimy, czyli UCZYMY INNYCH I UCZYMY SIĘ OD INNYCH, jak lepiej i efektywniej działać w podmiotach ekonomii społecznej.

→ Świadczymy usługi, czyli udzielamy wsparcia w celu ZWIĘKSZANIA KONKURENCYJNOŚCI i OBNIŻANIA KOSZTÓW działalności organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnych.

→ Wspieramy nowe i istniejące przedsiębiorstwa społeczne, czyli UDZIELAMY DOTACJE I DODATKOWE WSPARCIE dla przedsiębiorstw społecznych.

Nazwa pracodawcy

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Aktywa Plus Emilia Kowalska

Adres ul. Bolesława Śmiałego 39/2, Szczecin
Telefon 516 702 312
Adres e-mail kontakt@aktywneowes.pl
Strona www www.aktywneowes.pl
Działy / stanowiska, w których można ubiegać się o praktykę / staż / pracę Biuro Projektu