Newsletter

Zapisz się

Dlaczego warto otrzymywać newsletter?

Linki

Instytut Rozwoju Sportu i Edukacji zaprasza studentów różnych kierunków, a zwłaszcza tych związanych ze stosunkami międzynarodowymi, kulturą, dziedzictwem kulturowym (np. antropologia, etnologia, kulturoznawstwo etc.), ale także sportem czy rekreacją do współpracy w zakresie tworzenia artykułów na temat sportów tradycyjnych świata.

Zakres tej pracy dotyczyłby: pozyskiwania informacji, prowadzenia korespondencji z podmiotami działającymi w tym obszarze, dokumentowania, tworzenia zbioru literatury i wszystkich innych działań pozwalających na możliwie dokładne i wyczerpujące zaprezentowane opisywanych sportów tradycyjnych. Efektem tej pracy byłoby przygotowanie tekstów prezentujących sporty tradycyjne. 

Wszystkie opracowania, zatwierdzone przez komitet ekspertów, zostaną przetłumaczone na język angielski i opublikowane na stronie www.traditionalsports.org stanowiącej zbiór opisów sportów tradycyjnych świata i dostępnych dla każdego w formie open access. Najważniejszą zasadą w tej pracy jest pozostaje wiarygodność i rzetelność naukowa prezentowanych informacji.
Każda współpracująca osoba może otrzymać stosowne zaświadczenie lub doku-ment uznania odbytej praktyki z potwierdzeniem udziału w pracy w międzynaro-dowym projekcie.

Zachęcamy do współpracy,
Kontakt: traditionalsports@sportinstytut.pl 
Web: http://www.traditionalsports.org 
Facebook Traditional Sports: https://www.facebook.com/traditionalsports/ 
Grupa LinkedIn Traditional sports and games: https://www.linkedin.com/groups/8655503 Instagram Traditional sports: https://www.instagram.com/traditional_sports/